Vogels Spotten

Op en rond de boerderij kunt u een keur aan weidevogels spotten. Kieviten, grutto’s, de tureluur, watersnippen
en scholeksters zijn veel geziene vogels in het uitgestrekte weide gebied. Door de mooie combinatie van water
en weilanden zijn er vanaf het voorjaar honderden nesten van verschillende weidevogels te vinden.
Uiteraard vragen wij u om deze van afstand te bekijken en de rust voor deze vogels niet te verstoren en zeker
geen eieren mee te nemen of nesten te beschadigen.
 
Aan het begin van het broedseizoen wordt er door vrijwilligers gekeken waar o.a. de kievitsnesten liggen en deze worden gemarkeerd om te voorkomen dat deze door ons tijdens het maaien worden overreden.
 
Meer informatie over weidevogels kunt u vinden op de website van de vogelbescherming Nederland